Ladies Article
Dec 08, 2012  Views 2198
Feb 07, 2013  Views 2187
yoj;a frda.Ska iïmq¾Kfhka k;r l< hq;=o@
Oct 07, 2012  Views 2157
fmd,af;,a fyd`o o @ krla o@
Jul 09, 2015  Views 2150
Feb 07, 2015  Views 2183
Dec 12, 2012  Views 2126
Feb 07, 2015  Views 2174
Mar 25, 2013  Views 2170
  Models mirror
ChamiJayawardena
images (15)
Natasha read
images (8)
Shani Shenaya Wickremasinghe
images (59)
Wathsala bridal
images (9)
  Song of the Day - Lyrics
perada a atha bandig
Aahan inna ahagena i
Perada Mawusina
Awasana Mohotha Mage
sahas warak wen wee
Me Nonimene Diwi Gam
  Films
Sona Spa
Aasha
Wiyaru Seya Full Sin
Yaara O Dildaara
Midnight FM 2010
Sewwandi
  Cartoons
Purple Range Live in
Kadiyai Thadiyai Sin
YAKARI
HADAWADA KELLO 01-23
WALAS MULLA (88) 201
VEERA -(12) 2014-11-
rhsks pdreldf.a ux., W;aijfha fkdÿgq PdhrEm tl;=jla fukak - Photos
Dec 29, 2016 11:49 pm
view 3262 times
0 Comments

rhsks pdreldf.a ux., W;aijfha fkdÿgq PdhrEm tl;=jla fukak - Photos

.dhkfhka" rx.kfhka iy k¾:kfhka jf.au ;j;a fndfyduhla wxY j,ska Hiru Megastars fõÈldfõ iqmsß ;drldjlajQ rhsks pdreld újdy jQfha miq.sh Èfklfka'

b;ska wehf.a w; .;af;a wls, lsh,;a wms Tng lsõjd'


rhsks iy wls,f.a újdy W;aijfha PdhdrEm f.dkakla ysre f.disma wm úiska Tnfj; f.k wdjd'

b;ska wehf.a ux., W;aijfha fojk Èkfha .;a PdhrEm lsysmhl=;a wm fj; ,eî ;sfnkjd'

tu PdhdrEm tl;=j my;ska krUkak''''


 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *