Ladies Article
u,ajrh m%udoo@
May 12, 2014  Views 2613
Aug 13, 2012  Views 2501
Mar 13, 2013  Views 2214
Jun 05, 2015  Views 2196
Oct 22, 2014  Views 2189
v%h¾ tl ysifliaj,g fyd|o@ krlo@
Apr 19, 2014  Views 2181
Dec 23, 2012  Views 2221
Nov 26, 2012  Views 2378
  Models mirror
Gayesha Perera Arrives
images (10)
nilushi subodhani
images (0)
miss earth sl
images (25)
Miss Earth 2013 Final Talent Compet
images (0)
  Song of the Day - Lyrics
Sihina Danawwaka
bidunu pem hada niwa
Mathkada Handaawe
Kese Kiyannada Oba M
Oba Ha Meme Athinath
Dineka Ransalu Palad
  Films
Aggar
Bambara Kalape
Na Tum Jaano Na Hum
Suwanda Denuna Jeewi
Yaara O Dildaara
Rana Hansi sinhala
  Cartoons
KIDI TOONS 2015-10-1
CHUTTAI CHUTTI 05
SUTINMAATIN (22) 201
HORA POLICE (20) 201
Phosana Poddo -34
TIN TIN (04)
WmkaÈkh ojfia 11'30g ish uj;a tlal ;ryfjk ;dreld - ùäfhda
Jan 03, 2017 12:20 pm
view 3220 times
0 Comments

WmkaÈkh ojfia 11'30g ish uj;a tlal ;ryfjk ;dreld - ùäfhda

;dreld jkakswdrÉÑ lshkafka fï Èkj, k¾:kfhka" .dhkfhka iy ;j;a l,d wxY risl yoj;a wukaodkkaohg m;alrk l,d Ys,amsKshlafka'

Hiru Megastars fõÈldfõ rdjkaia ;re lKavdhu ksfhdackh lrk iqmsß ;rejlajQ ;dreld jkakswdrÉÑ ms<sn|j wÆ;a wdrxÑhla wmg ,enqKd'


ta miq.sh Èk mej;s ,ysre;a tlal k;a;,a, iqmsß idofha§'

;dreld whf.a uj;a tlal iu.Û ;ryfjk Èkhla ;sfhkjd'

ta Èkh ;uhs wehf.a WmkaÈkh' b;ska tod yßhgu 11'30ka miafia ish uj;a tlal ;ryfjkjd lsh,d ;uhs wms oek.;af;a'

b;ska fï .ek we;a; ke;a; fudloao lsh,d ,ysre;a tlal k;a;,a, iqmsß idofha§ ;dreld úiskau lsõfõ fï úÈhg'

,wïug ´k lr,d ;snqfKa mqf;la' uu yïnqfjÉp ojfia udj wïug f.k;a ÿkaku uf.a uqyqK n,,d keye'
b;ska tl Bgmiafia ug mqxÑ lsõfõ' tfyu neÆfõ keye lsh,d' ta ksid yeuodu WmkaÈfka ojig 11'30g ;ryfjkjd',

weh fï foaj,a lshk fudfydf;a§ ,ysre k;a;,a l=ußh, jqfKa ;dreld jkakswdrÉÑ'

fï ms<sn|j oelafjk ùäfhdaj my;ska krUkak'''''

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *