jdhfmd< isf fojk fldgi
Views   1362
jh,Ska tflka jev odk mg wlald flfkla'''
Views: 1338
n<ka tlal f;a .;lrk n,af,a j;ai,df.a ixf l;dj''
Views: 1314
fld,af,la jev fmkajkak .syska fjÉp fohla
Views: 1367
;%S,a tfla jev odkak .syska weK.kak wfma rf whshd flfkl=f.a fhdajla fukak''
Views: 1315
uymdf ;reKshlf.a we`. fydfrka fhda lrk fld,af,la'' n,kak wka;sug fudlo fjkafka lsh,d
Views: 1404
jyf,a lm,d fmdafIa ld¾ tlla Wiaikak .syska fydfrl=g jev jrÈk yeá'''
Views: 1432
nyskania ula r. f.dia ;reKfhla .eKs ldka;djlg lrmq mldr jef
Views: 1354
fnd,sjqvfha ird.sksh ikS fl,af,la fjÉp yeá n,uqo'''
Views: 1363
jhfi yeáhgo iShf.a jev''' nUfrla jf.a'''
Views: 1362
කරන කොහොමද අක්කාගේ වැඩ කෑල්ල..!!
Views: 1396